Koju razinu odabrati, višu ili nižu

Postoje dva slučaja u odabiru razine mature iz matematikeŽeljeni fakultet zahtijeva:

1) Matematika A razina

Tada nemate izbora. Polažete A razinu. S položenom osnovnom razinom na taj se fakultet nećete moći ni prijaviti!

Matematika B razina

Na njega se možete prijaviti bez obzira koju ste razinu položili. No, nešto ipak trebate znati. Ako ste odlučili polagati obavezni predmet na osnovnoj (B) razini, tog ste se trenutka odrekli dviju stvari:♦ Nećete se moći prijaviti na sve fakultete ili se jednog dana prebaciti na bilo koji drugi fakultet ako vam se prvi ne svidi.
♦ Tamo gdje ćete se i moći prijaviti, nećete moći dobiti sve bodove za taj predmet! Maksimalan broj bodova rezerviran je samo za one koji će obavezne predmete polagati na višoj (A) razini iako taj fakultet kao uvjet za prijavu traži osnovnu (B) razinu. Ne samo da nećete moći dobiti maksimalan broj bodova,nego će vam se dio bodova i oduzeti od onoga što mislite da imate! (Ako riješite npr. 40% zadataka na B razini, nećete dobiti 40% predviđenih bodova već samo 25%, itd.)

Napomena:


Vodite računa, ako je vaše znanje zbilja slabo, da je viša (A) razina znatno zahtjevnija te da u slučaju pada na maturi gubite u tekućoj godini mogućnost upisa na većinu fakulteta. Osim toga, fakulteti koji za obavezne predmete dozvoljavaju B razinu za takve predmete vrlo često daju toliko malo bodova da se ponekad ni ne isplati mučiti s A razinom. Za pripremu npr. A razine izmatematike trebat će vam barem 4 puta više vremena nego za pripremu B razine.

Ako fakultet zahtijeva B razinu, to ne znači da za nju daje maksimum bodova, već da učenik s položenom B razinom ima pravo upisa dok se maksimum bodova daje onome koji ipak ima položenu A razinu.

Računanje bodova

Ako polažete ispit na B razini, svoje ćete bodove lako izračunati po ovoj formuli:

Formula

Ako polažete ispit na A razini, bodove računate po ovoj formuli:

Formula

Postotak riješenosti testa dobije se tako da se broj bodova ostvarenih na ispitu podijeli s maksimalnim brojem bodova koji se mogu dobiti iz tog predmeta i pomnoži sa 100.