Izaberi najbolji plan za sebe

Individualne pripreme

12€

po satu

Grupne pripreme

Broj šk sati:
40

U jednom se ciklusu obradi cjelokupno gradivo potrebno za uspjeh na državnoj maturi

Ciklusi:

1. Split - 09.01-06.02

2. Split - 08.02 - 07.03.

3. Split - 12.03 - 09.04.

4. Split - 11.04 - 11.05.

5. Split - 14.05. - 13.06.

160€ - Split

po ciklusu

Pripreme za ispit i repeticije

12€

po satu